Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Gathering на български език

EnglishBulgarian

Gathering

/gæðərɪŋ/

noun

1. A group of persons together in one place

  synonym:
 • gathering
 • ,
 • assemblage

1. Група хора заедно на едно място

  синоним:
 • събиране
 • ,
 • сглобяване

2. The social act of assembling

 • "They demanded the right of assembly"
  synonym:
 • assembly
 • ,
 • assemblage
 • ,
 • gathering

2. Социалният акт на сглобяване

 • "Те поискаха правото на събрание"
  синоним:
 • монтаж
 • ,
 • сглобяване
 • ,
 • събиране

3. The act of gathering something

  synonym:
 • gather
 • ,
 • gathering

3. Актът за събиране на нещо

  синоним:
 • събирам
 • ,
 • събиране

4. Sewing consisting of small folds or puckers made by pulling tight a thread in a line of stitching

  synonym:
 • gather
 • ,
 • gathering

4. Шиене, състоящо се от малки гънки или шайби, направени чрез издърпване на стегната нишка в линия на шиене

  синоним:
 • събирам
 • ,
 • събиране