Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "garner" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "гарнер" на български език

EnglishBulgarian

Garner

[Гарнър]
/gɑrnər/

noun

1. A storehouse for threshed grain or animal feed

  synonym:
 • granary
 • ,
 • garner

1. Склад за вършит зърно или храна за животни

  синоним:
 • житница
 • ,
 • Гарнър

verb

1. Acquire or deserve by one's efforts or actions

  synonym:
 • earn
 • ,
 • garner

1. Придобиват или заслужават с нечии усилия или действия

  синоним:
 • печеля
 • ,
 • Гарнър

2. Store grain

  synonym:
 • garner

2. Съхранявайте зърно

  синоним:
 • Гарнър

3. Assemble or get together

 • "Gather some stones"
 • "Pull your thoughts together"
  synonym:
 • gather
 • ,
 • garner
 • ,
 • collect
 • ,
 • pull together

3. Сглобете или се съберете

 • "Съберете някои камъни"
 • "Дръпнете мислите си заедно"
  синоним:
 • събирам
 • ,
 • Гарнър
 • ,
 • дръпнете се