Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Garage на български език

EnglishBulgarian

Garage

/gərɑʒ/

noun

1. An outbuilding (or part of a building) for housing automobiles

  synonym:
 • garage

1. Стопанска постройка ( или част от сграда ) за жилищни автомобили

  синоним:
 • гараж

2. A repair shop where cars and trucks are serviced and repaired

  synonym:
 • garage
 • ,
 • service department

2. Сервиз за ремонт, където се обслужват и ремонтират автомобили и камиони

  синоним:
 • гараж
 • ,
 • отдел за обслужване

verb

1. Keep or store in a garage

 • "We don't garage our car"
  synonym:
 • garage

1. Съхранявайте или съхранявайте в гараж

 • "Ние не гаражираме колата си"
  синоним:
 • гараж