Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fume" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "пар" на български език

EnglishBulgarian

Fume

[Дим]
/fjum/

noun

1. A cloud of fine particles suspended in a gas

  synonym:
 • smoke
 • ,
 • fume

1. Облак от фини частици, суспендирани в газ

  синоним:
 • дим

verb

1. Be mad, angry, or furious

  synonym:
 • fume

1. Бъди луд, ядосан или бесен

  синоним:
 • дим

2. Emit a cloud of fine particles

 • "The chimney was fuming"
  synonym:
 • fume
 • ,
 • smoke

2. Излъчва облак от фини частици

 • "„коминът се развихри“"
  синоним:
 • дим

3. Treat with fumes, expose to fumes, especially with the aim of disinfecting or eradicating pests

  synonym:
 • fumigate
 • ,
 • fume

3. Лекувайте с изпарения, излагайте на изпарения, особено с цел дезинфекция или изкореняване на вредители

  синоним:
 • фумигирам
 • ,
 • дим

4. Be wet with sweat or blood, as of one's face

  synonym:
 • reek
 • ,
 • fume

4. Бъдете мокри от пот или кръв, от лицето на човек

  синоним:
 • Reek
 • ,
 • дим