Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fresco" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "фреска" на български език

EnglishBulgarian

Fresco

[Фреско]
/frɛskoʊ/

noun

1. A mural done with watercolors on wet plaster

  synonym:
 • fresco

1. Стенопис, направен с акварели върху мокра мазилка

  синоним:
 • фреска

2. A durable method of painting on a wall by using watercolors on wet plaster

  synonym:
 • fresco

2. Издръжлив метод за боядисване на стена чрез използване на акварели върху мокра мазилка

  синоним:
 • фреска

verb

1. Paint onto wet plaster on a wall

  synonym:
 • fresco

1. Боядисвайте върху мокра мазилка на стена

  синоним:
 • фреска