Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "freak" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "чукане" на български език

EnglishBulgarian

Freak

[Чудак]
/frik/

noun

1. A person or animal that is markedly unusual or deformed

  synonym:
 • freak
 • ,
 • monster
 • ,
 • monstrosity
 • ,
 • lusus naturae

1. Човек или животно, което е подчертано необичайно или деформирано

  синоним:
 • изрод
 • ,
 • чудовище
 • ,
 • чудовищност
 • ,
 • lusus naturae

2. Someone who is so ardently devoted to something that it resembles an addiction

 • "A golf addict"
 • "A car nut"
 • "A bodybuilding freak"
 • "A news junkie"
  synonym:
 • addict
 • ,
 • nut
 • ,
 • freak
 • ,
 • junkie
 • ,
 • junky

2. Някой, който е толкова пламенно отдаден на нещо, че прилича на зависимост

 • "Зависим от голф"
 • "Количка гайка"
 • "Изрод на културизма"
 • "Новина наркоман"
  синоним:
 • наркоман
 • ,
 • орех
 • ,
 • изрод

verb

1. Lose one's nerve

 • "When he saw the accident, he freaked out"
  synonym:
 • freak out
 • ,
 • freak
 • ,
 • gross out

1. Загуби нечия нерва

 • "Когато видя инцидента, той се изплаши"
  синоним:
 • изрод
 • ,
 • бруто