Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fraught" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "прехвърлен" на български език

EnglishBulgarian

Fraught

[Изпарен]
/frɔt/

adjective

1. Marked by distress

 • "A fraught mother-daughter relationship"
  synonym:
 • fraught

1. Белязан от бедствие

 • "Пълна връзка майка-дъщеря"
  синоним:
 • изпълнен с плодове

2. Filled with or attended with

 • "Words fraught with meaning"
 • "An incident fraught with danger"
 • "A silence pregnant with suspense"
  synonym:
 • fraught(p)
 • ,
 • pregnant

2. Изпълнен или присъстващ с

 • "Думи, изпълнени със значение"
 • "Инцидент, изпълнен с опасност"
 • "Тишина, бременна със напрежение"
  синоним:
 • fraught ( p )
 • ,
 • бременна