Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "forum" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "форум" на български език

EnglishBulgarian

Forum

[Форум]
/fɔrəm/

noun

1. A public meeting or assembly for open discussion

  synonym:
 • forum

1. Публично събрание или събрание за открито обсъждане

  синоним:
 • форум

2. A public facility to meet for open discussion

  synonym:
 • forum
 • ,
 • assembly
 • ,
 • meeting place

2. Обществено съоръжение за срещи за открита дискусия

  синоним:
 • форум
 • ,
 • монтаж
 • ,
 • място за срещи

Examples of using

After reading Tom's forum post, Mary resisted the impulse to post a crude reply.
След като прочете постинга на Том във форума, Мери устоя на импулса да отговори грубо.