Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "forgetful" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "забравена" на български език

EnglishBulgarian

Forgetful

[Невнимателен]
/fɔrgɛtfəl/

adjective

1. (of memory) deficient in retentiveness or range

 • "A short memory"
  synonym:
 • unretentive
 • ,
 • forgetful
 • ,
 • short

1. ( памет ) дефицит на ретентивност или обхват

 • "Кратка памет"
  синоним:
 • безпрепятствен
 • ,
 • забравен
 • ,
 • къс

2. Not mindful or attentive

 • "While thus unmindful of his steps he stumbled"- g.b.shaw
  synonym:
 • unmindful
 • ,
 • forgetful
 • ,
 • mindless

2. Не внимателен или внимателен

 • "Докато по този начин не се съобразяваше със стъпките си, той се спъна" - g.b.shaw
  синоним:
 • безмислен
 • ,
 • забравен
 • ,
 • безмозъчен

3. Failing to keep in mind

 • "Forgetful of her responsibilities"
 • "Oblivious old age"
  synonym:
 • forgetful
 • ,
 • oblivious

3. Не успявам да имам предвид

 • "Забравяйки своите отговорности"
 • "Милостива старост"
  синоним:
 • забравен
 • ,
 • незабележимо