Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "foggy" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "мъглив" на български език

EnglishBulgarian

Foggy

[Мъгливо]
/fɑgi/

adjective

1. Stunned or confused and slow to react (as from blows or drunkenness or exhaustion)

  synonym:
 • dazed
 • ,
 • foggy
 • ,
 • groggy
 • ,
 • logy
 • ,
 • stuporous

1. Зашеметен или объркан и бавно реагиращ (като от удари или пиянство или изтощение)

  синоним:
 • замаян
 • ,
 • мъглив
 • ,
 • гроги
 • ,
 • логи
 • ,
 • ступорен

2. Indistinct or hazy in outline

 • "A landscape of blurred outlines"
 • "The trees were just blurry shapes"
  synonym:
 • bleary
 • ,
 • blurred
 • ,
 • blurry
 • ,
 • foggy
 • ,
 • fuzzy
 • ,
 • hazy
 • ,
 • muzzy

2. Неясни или мъгливи очертания

 • "Пейзаж от размити очертания"
 • "Дърветата бяха просто размазани форми"
  синоним:
 • беля
 • ,
 • замъглено
 • ,
 • мъглив
 • ,
 • размита
 • ,
 • мъгливо
 • ,
 • муцуна

3. Filled or abounding with fog or mist

 • "A brumous october morning"
  synonym:
 • brumous
 • ,
 • foggy
 • ,
 • hazy
 • ,
 • misty

3. Пълни или изобилстват с мъгла или мъгла

 • "Брумна октомврийска сутрин"
  синоним:
 • брумен
 • ,
 • мъглив
 • ,
 • мъгливо

4. Obscured by fog

 • "He could barely see through the fogged window"
  synonym:
 • fogged
 • ,
 • foggy

4. Затъмнен от мъгла

 • "Той едва виждаше през замъгления прозорец"
  синоним:
 • замъглено
 • ,
 • мъглив