Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fluorescent" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "флуоресцентен" на български език

EnglishBulgarian

Fluorescent

[Флуоресцентен]
/flʊrɛsənt/

noun

1. A lighting fixture that uses a fluorescent lamp

  synonym:
 • fluorescent
 • ,
 • fluorescent fixture

1. Осветително тяло, което използва флуоресцентна лампа

  синоним:
 • флуоресцентен
 • ,
 • флуоресцентно приспособление

adjective

1. Emitting light during exposure to radiation from an external source

  synonym:
 • fluorescent

1. Излъчваща светлина по време на излагане на радиация от външен източник

  синоним:
 • флуоресцентен

2. Brilliantly colored and apparently giving off light

 • "Fluorescent colors"
  synonym:
 • fluorescent

2. Блестящо оцветена и очевидно излъчваща светлина

 • "Флуоресцентни цветове"
  синоним:
 • флуоресцентен