Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flower" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "цвете" на български език

EnglishBulgarian

Flower

[Цвете]
/flaʊər/

noun

1. A plant cultivated for its blooms or blossoms

  synonym:
 • flower

1. Растение, култивирано заради цъфтежа или цветовете си

  синоним:
 • цвете

2. Reproductive organ of angiosperm plants especially one having showy or colorful parts

  synonym:
 • flower
 • ,
 • bloom
 • ,
 • blossom

2. Репродуктивен орган на покритосеменни растения, особено такъв, който има ефектни или цветни части

  синоним:
 • цвете
 • ,
 • цъфтеж

3. The period of greatest prosperity or productivity

  synonym:
 • flower
 • ,
 • prime
 • ,
 • peak
 • ,
 • heyday
 • ,
 • bloom
 • ,
 • blossom
 • ,
 • efflorescence
 • ,
 • flush

3. Периодът на най-голям просперитет или производителност

  синоним:
 • цвете
 • ,
 • прайм
 • ,
 • връх
 • ,
 • разцвет
 • ,
 • цъфтеж
 • ,
 • ефлоресценция
 • ,
 • промиване

verb

1. Produce or yield flowers

 • "The cherry tree bloomed"
  synonym:
 • bloom
 • ,
 • blossom
 • ,
 • flower

1. Произвеждайте или давайте цветя

 • "Цъфна черешовото дърво"
  синоним:
 • цъфтеж
 • ,
 • цвете

Examples of using

I ran. I devoted my entire life to running to a flower that had already wilted when I reached it.
Бягах.Посветих целият си живот да тичам към едно цвете вече беше увяхнало когато стигнах до него.
My mother teaches flower arranging.
Майка ми преподава аранжиране на цветя.
This flower is the most beautiful of all flowers.
Това цвете е най-красивото от всички цветя.