Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flog" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "бич" на български език

EnglishBulgarian

Flog

[Бич]
/flɑg/

verb

1. Beat severely with a whip or rod

 • "The teacher often flogged the students"
 • "The children were severely trounced"
  synonym:
 • flog
 • ,
 • welt
 • ,
 • whip
 • ,
 • lather
 • ,
 • lash
 • ,
 • slash
 • ,
 • strap
 • ,
 • trounce

1. Удряйте силно с камшик или прът

 • "Учителят често бичуваше учениците"
 • "Децата бяха тежко погубени"
  синоним:
 • бич
 • ,
 • welt
 • ,
 • камшик
 • ,
 • пяна
 • ,
 • мигла
 • ,
 • наклонена черта
 • ,
 • каишка
 • ,
 • отскок

2. Beat with a cane

  synonym:
 • cane
 • ,
 • flog
 • ,
 • lambaste
 • ,
 • lambast

2. Бий с бастун

  синоним:
 • тръстика
 • ,
 • бич
 • ,
 • ламбасте
 • ,
 • ламбаст