Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flaunt" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "палеж" на български език

EnglishBulgarian

Flaunt

[Парадират]
/flɔnt/

noun

1. The act of displaying something ostentatiously

 • "His behavior was an outrageous flaunt"
  synonym:
 • flaunt

1. Актът на показване на нещо показно

 • "Поведението му беше възмутителен парапет"
  синоним:
 • парапет

verb

1. Display proudly

 • Act ostentatiously or pretentiously
 • "He showed off his new sports car"
  synonym:
 • flaunt
 • ,
 • flash
 • ,
 • show off
 • ,
 • ostentate
 • ,
 • swank

1. Покажи гордо

 • Действайте показно или претенциозно
 • "Той показа новата си спортна кола"
  синоним:
 • парапет
 • ,
 • светкавица
 • ,
 • покажете
 • ,
 • ostentate
 • ,
 • swank