Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flatten" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "сплескан" на български език

EnglishBulgarian

Flatten

[Сплескан]
/flætən/

verb

1. Make flat or flatter

 • "Flatten a road"
 • "Flatten your stomach with these exercises"
  synonym:
 • flatten

1. Направете плосък или по-плосък

 • "Сплескан път"
 • "Сплескайте стомаха си с тези упражнения"
  синоним:
 • сплескан

2. Become flat or flatter

 • "The landscape flattened"
  synonym:
 • flatten
 • ,
 • flatten out

2. Станете плоски или по-плоски

 • "Пейзажът се сплеска"
  синоним:
 • сплескан
 • ,
 • изравнете

3. Lower the pitch of (musical notes)

  synonym:
 • flatten
 • ,
 • drop

3. Намалете височината на (музикални ноти)

  синоним:
 • сплескан
 • ,
 • капка