Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flaming" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "пламтящ" на български език

EnglishBulgarian

Flaming

[Пламтящ]
/flemɪŋ/

noun

1. The process of combustion of inflammable materials producing heat and light and (often) smoke

 • "Fire was one of our ancestors' first discoveries"
  synonym:
 • fire
 • ,
 • flame
 • ,
 • flaming

1. Процесът на изгаряне на запалими материали, произвеждащи топлина и светлина и (често) дим

 • "Огънят беше едно от първите открития на нашите предци"
  синоним:
 • огън
 • ,
 • пламък
 • ,
 • пламтящ

adjective

1. Informal intensifiers

 • "What a bally (or blinking) nuisance"
 • "A bloody fool"
 • "A crashing bore"
 • "You flaming idiot"
  synonym:
 • bally(a)
 • ,
 • blinking(a)
 • ,
 • bloody(a)
 • ,
 • blooming(a)
 • ,
 • crashing(a)
 • ,
 • flaming(a)
 • ,
 • fucking(a)

1. Неформални усилватели

 • "„каква бална (или мигаща) неприятност“"
 • "Проклет глупак"
 • "Разбиващ се отвор"
 • "Пламтящ идиот"
  синоним:
 • бали(а)
 • ,
 • мигане(а)
 • ,
 • кървав(а)
 • ,
 • цъфтеж(а)
 • ,
 • срив(а)
 • ,
 • пламтящ(а)
 • ,
 • шибан(а)

2. Very intense

 • "A fiery temper"
 • "Flaming passions"
  synonym:
 • fiery
 • ,
 • flaming

2. Много интензивно

 • "Огнен нрав"
 • "Пламтящи страсти"
  синоним:
 • огнена
 • ,
 • пламтящ