Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flak" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "flak" на български език

EnglishBulgarian

Flak

[Flak]
/flæk/

noun

1. A slick spokesperson who can turn any criticism to the advantage of their employer

  synonym:
 • flak catcher
 • ,
 • flak
 • ,
 • flack catcher
 • ,
 • flack

1. Хитър говорител, който може да обърне всяка критика в полза на своя работодател

  синоним:
 • flak catcher
 • ,
 • flak
 • ,
 • флак кетчър
 • ,
 • флак

2. Intense adverse criticism

 • "Clinton directed his fire at the republican party"
 • "The government has come under attack"
 • "Don't give me any flak"
  synonym:
 • fire
 • ,
 • attack
 • ,
 • flak
 • ,
 • flack
 • ,
 • blast

2. Интензивна неблагоприятна критика

 • "Клинтън насочи огъня си към републиканската партия"
 • "Правителството е атакувано"
 • "Не ми давай никакви зенитни ракети"
  синоним:
 • огън
 • ,
 • атака
 • ,
 • flak
 • ,
 • флак
 • ,
 • взрив

3. Artillery designed to shoot upward at airplanes

  synonym:
 • antiaircraft
 • ,
 • antiaircraft gun
 • ,
 • flak
 • ,
 • flack
 • ,
 • pom-pom
 • ,
 • ack-ack
 • ,
 • ack-ack gun

3. Артилерия, предназначена да стреля нагоре по самолети

  синоним:
 • противовъздушна
 • ,
 • зенитно оръдие
 • ,
 • flak
 • ,
 • флак
 • ,
 • пом-пом
 • ,
 • ак-ак
 • ,
 • пистолет ак-ак