Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "finch" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "финч" на български език

EnglishBulgarian

Finch

[Финч]
/fɪnʧ/

noun

1. Any of numerous small songbirds with short stout bills adapted for crushing seeds

    synonym:
  • finch

1. Някоя от многобройните малки птичи птици с къси твърди сметки, пригодени за раздробяване на семена

    синоним:
  • финче