Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "festival" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "фестивал" на български език

EnglishBulgarian

Festival

[Фестивал]
/fɛstəvəl/

noun

1. A day or period of time set aside for feasting and celebration

  synonym:
 • festival

1. Ден или период от време, отделен за пиршество и празнуване

  синоним:
 • фестивал

2. An organized series of acts and performances (usually in one place)

 • "A drama festival"
  synonym:
 • festival
 • ,
 • fete

2. Организирана поредица от действия и представления (обикновено на едно място)

 • "Драматичен фестивал"
  синоним:
 • фестивал
 • ,
 • празник