Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fervor" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "плам" на български език

EnglishBulgarian

Fervor

[Плам]
/fərvər/

noun

1. Feelings of great warmth and intensity

 • "He spoke with great ardor"
  synonym:
 • ardor
 • ,
 • ardour
 • ,
 • fervor
 • ,
 • fervour
 • ,
 • fervency
 • ,
 • fire
 • ,
 • fervidness

1. Чувства на голяма топлина и интензивност

 • "Той говореше с голяма жар"
  синоним:
 • плам
 • ,
 • пламенност
 • ,
 • огън

2. The state of being emotionally aroused and worked up

 • "His face was flushed with excitement and his hands trembled"
 • "He tried to calm those who were in a state of extreme inflammation"
  synonym:
 • excitement
 • ,
 • excitation
 • ,
 • inflammation
 • ,
 • fervor
 • ,
 • fervour

2. Състоянието на емоционална възбуда и работа

 • "Лицето му беше зачервено от вълнение и ръцете му трепереха"
 • "Той се опита да успокои онези, които бяха в състояние на екстремно възпаление"
  синоним:
 • вълнение
 • ,
 • възбуждане
 • ,
 • възпаление
 • ,
 • плам