Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Fencing на български език

EnglishBulgarian

Fencing

/fɛnsɪŋ/

noun

1. A barrier that serves to enclose an area

  synonym:
 • fence
 • ,
 • fencing

1. Бариера, която служи за затваряне на зона

  синоним:
 • ограда
 • ,
 • фехтовка

2. Material for building fences

  synonym:
 • fencing material
 • ,
 • fencing

2. Материал за изграждане на огради

  синоним:
 • ограден материал
 • ,
 • фехтовка

3. The art or sport of fighting with swords (especially the use of foils or epees or sabres to score points under a set of rules)

  synonym:
 • fencing

3. Изкуството или спортът на битка с мечове ( особено използването на фолиа или епеи или саби за оценка на точки по набор от правила )

  синоним:
 • фехтовка