Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "feller" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "фелер" на български език

EnglishBulgarian

Feller

[Фелър]
/fɛlər/

noun

1. A person who fells trees

  synonym:
 • lumberman
 • ,
 • lumberjack
 • ,
 • logger
 • ,
 • feller
 • ,
 • faller

1. Човек, който сече дървета

  синоним:
 • дървосекач
 • ,
 • фелер
 • ,
 • фалър

2. A boy or man

 • "That chap is your host"
 • "There's a fellow at the door"
 • "He's a likable cuss"
 • "He's a good bloke"
  synonym:
 • chap
 • ,
 • fellow
 • ,
 • feller
 • ,
 • fella
 • ,
 • lad
 • ,
 • gent
 • ,
 • blighter
 • ,
 • cuss
 • ,
 • bloke

2. Момче или мъж

 • "Този човек е вашият домакин"
 • "Има човек на вратата"
 • "Той е симпатичен ругатня"
 • "Той е добър човек"
  синоним:
 • гл
 • ,
 • колега
 • ,
 • фелер
 • ,
 • приятелю
 • ,
 • момче
 • ,
 • gent
 • ,
 • блайтър
 • ,
 • ругатня
 • ,
 • тип