Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "federalist" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "федералист" на български език

EnglishBulgarian

Federalist

[Федералист]
/fɛdərəlɪst/

noun

1. A member of a former political party in the united states that favored a strong centralized federal government

  synonym:
 • Federalist

1. Член на бивша политическа партия в съединените щати, която подкрепяше силно централизирано федерално правителство

  синоним:
 • Федералист

2. An advocate of federalism

  synonym:
 • federalist

2. Застъпник на федерализма

  синоним:
 • федералист