Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Fade на български език

EnglishBulgarian

Fade

/fed/

noun

1. A golf shot that curves to the right for a right-handed golfer

 • "He took lessons to cure his slicing"
  synonym:
 • slice
 • ,
 • fade
 • ,
 • slicing

1. Голф изстрел, който се извива вдясно за десен голф

 • "Той взе уроци, за да излекува нарязването си"
  синоним:
 • резен
 • ,
 • избледняване
 • ,
 • нарязване

2. Gradually ceasing to be visible

  synonym:
 • fade
 • ,
 • disappearance

2. Постепенно престава да бъде видим

  синоним:
 • избледняване
 • ,
 • изчезване

verb

1. Become less clearly visible or distinguishable

 • Disappear gradually or seemingly
 • "The scene begins to fade"
 • "The tree trunks are melting into the forest at dusk"
  synonym:
 • fade
 • ,
 • melt

1. Стават по-малко видими или различими

 • Изчезват постепенно или привидно
 • "„сцената започва да избледнява“"
 • "„дървесните стволове се топят в гората привечер“"
  синоним:
 • избледняване
 • ,
 • стопилка

2. Lose freshness, vigor, or vitality

 • "Her bloom was fading"
  synonym:
 • fade
 • ,
 • wither

2. Загубете свежест, енергичност или жизненост

 • "„цъфтежът й избледняваше“"
  синоним:
 • избледняване
 • ,
 • по-рано

3. Disappear gradually

 • "The pain eventually passed off"
  synonym:
 • evanesce
 • ,
 • fade
 • ,
 • blow over
 • ,
 • pass off
 • ,
 • fleet
 • ,
 • pass

3. Изчезват постепенно

 • "„болката в крайна сметка отмина“"
  синоним:
 • Evanesce
 • ,
 • избледняване
 • ,
 • удар над
 • ,
 • отминавам
 • ,
 • флот
 • ,
 • проход

4. Become feeble

 • "The prisoner has be languishing for years in the dungeon"
  synonym:
 • languish
 • ,
 • fade

4. Станете слаби

 • "Затворникът от години мърка в подземието"
  синоним:
 • мършав
 • ,
 • избледняване