Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Extraction на български език

EnglishBulgarian

Extraction

/ɛkstrækʃən/

noun

1. The process of obtaining something from a mixture or compound by chemical or physical or mechanical means

  synonym:
 • extraction

1. Процесът на получаване на нещо от смес или съединение с химически или физически или механични средства

  синоним:
 • извличане

2. Properties attributable to your ancestry

 • "He comes from good origins"
  synonym:
 • origin
 • ,
 • descent
 • ,
 • extraction

2. Свойства, приписвани на вашето потекло

 • "Той идва от добър произход"
  синоним:
 • произход
 • ,
 • спускане
 • ,
 • извличане

3. The action of taking out something (especially using effort or force)

 • "The dentist gave her a local anesthetic prior to the extraction"
  synonym:
 • extraction

3. Действието на извеждане на нещо ( особено с използване на усилия или сила )

 • "Зъболекарят й даде местна упойка преди екстракцията"
  синоним:
 • извличане