Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "extenuating" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "изтласкване" на български език

EnglishBulgarian

Extenuating

[Смекчаващи]
/ɪkstɛnjuetɪŋ/

adjective

1. Partially excusing or justifying

  • "Extenuating circumstances"
    synonym:
  • extenuating

1. Частично извиняващи или оправдаващи

  • "Удължаващи обстоятелства"
    синоним:
  • смекчаващи