Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "expressive" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "експресивен" на български език

EnglishBulgarian

Expressive

[Експресивен]
/ɪksprɛsɪv/

adjective

1. Characterized by expression

  • "A very expressive face"
    synonym:
  • expressive

1. Характеризира се с изразяване

  • "Много изразително лице"
    синоним:
  • изразителен

Examples of using

The word is expressive of my feelings.
Думата изразява моите чувства.