Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Exhibit на български език

EnglishBulgarian

Exhibit

/ɪgzɪbɪt/

noun

1. An object or statement produced before a court of law and referred to while giving evidence

  synonym:
 • exhibit

1. Предмет или изявление, представени пред съда и посочени, докато дават показания

синоним:
 • експонат

2. Something shown to the public

 • "The museum had many exhibits of oriental art"
  synonym:
 • display
 • ,
 • exhibit
 • ,
 • showing

2. Нещо, показано на обществеността

 • "Музеят имаше много експонати на ориенталско изкуство"
синоним:
 • дисплей,
 • експонат,
 • показване

verb

1. Show an attribute, property, knowledge, or skill

 • "He exhibits a great talent"
  synonym:
 • exhibit

1. Покажете атрибут, собственост, знания или умения

 • "Той проявява голям талант"
синоним:
 • експонат

2. To show, make visible or apparent

 • "The metropolitan museum is exhibiting goya's works this month"
 • "Why don't you show your nice legs and wear shorter skirts?"
 • "National leaders will have to display the highest skills of statesmanship"
  synonym:
 • expose
 • ,
 • exhibit
 • ,
 • display

2. Да се покаже, направи видимо или очевидно

 • "„метрополитън музей излага творбите на гоя този месец“"
 • "Защо не покажете хубавите си крака и да носите по-къси поли?"
 • "„националните лидери ще трябва да проявят най-високите умения за държавно управление“"
синоним:
 • излагам,
 • експонат,
 • дисплей

3. Give an exhibition of to an interested audience

 • "She shows her dogs frequently"
 • "We will demo the new software in washington"
  synonym:
 • show
 • ,
 • demo
 • ,
 • exhibit
 • ,
 • present
 • ,
 • demonstrate

3. Дайте изложба на заинтересована публика

 • "„тя показва кучетата си често“"
 • "„ще демонстрираме новия софтуер във вашингтон“"
синоним:
 • шоу,
 • демонстрация,
 • експонат,
 • настоящ,
 • демонстрира

4. Walk ostentatiously

 • "She parades her new husband around town"
  synonym:
 • parade
 • ,
 • exhibit
 • ,
 • march

4. Ходете показно

 • "„тя парадира с новия си съпруг из града“"
синоним:
 • парад,
 • експонат,
 • марш