Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "excellence" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "отличие" на български език

EnglishBulgarian

Excellence

[Превъзходство]
/ɛksələns/

noun

1. The quality of excelling

 • Possessing good qualities in high degree
  synonym:
 • excellence

1. Качеството на превъзходството

 • Притежаване на добри качества във висока степен
  синоним:
 • високи постижения

2. An outstanding feature

 • Something in which something or someone excels
 • "A center of manufacturing excellence"
 • "The use of herbs is one of the excellencies of french cuisine"
  synonym:
 • excellence
 • ,
 • excellency

2. Изключителна функция

 • Нещо, в което нещо или някой превъзхожда
 • "Център на производствените постижения"
 • "Използването на билки е едно от отличията на френската кухня"
  синоним:
 • високи постижения
 • ,
 • превъзходство