Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "evoke" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "събуждам" на български език

EnglishBulgarian

Evoke

[Предизвиквам]
/ɪvoʊk/

verb

1. Call forth (emotions, feelings, and responses)

 • "Arouse pity"
 • "Raise a smile"
 • "Evoke sympathy"
  synonym:
 • arouse
 • ,
 • elicit
 • ,
 • enkindle
 • ,
 • kindle
 • ,
 • evoke
 • ,
 • fire
 • ,
 • raise
 • ,
 • provoke

1. Извикване (емоции, чувства и отговори)

 • "Ароус жалко"
 • "Вдигни усмивка"
 • "„предизвикай съчувствие“"
  синоним:
 • възбуждам
 • ,
 • предизвиквам
 • ,
 • запалете
 • ,
 • киндъл
 • ,
 • огън
 • ,
 • повдигнете
 • ,
 • провокират

2. Evoke or provoke to appear or occur

 • "Her behavior provoked a quarrel between the couple"
  synonym:
 • provoke
 • ,
 • evoke
 • ,
 • call forth
 • ,
 • kick up

2. Предизвиквайте или провокирайте да се появи или да се случи

 • "Поведението й провокира кавга между двойката"
  синоним:
 • провокират
 • ,
 • предизвиквам
 • ,
 • извикай
 • ,
 • ритайте

3. Deduce (a principle) or construe (a meaning)

 • "We drew out some interesting linguistic data from the native informant"
  synonym:
 • educe
 • ,
 • evoke
 • ,
 • elicit
 • ,
 • extract
 • ,
 • draw out

3. Изведете (принцип) или тълкувайте (значение)

 • "Изтеглихме някои интересни лингвистични данни от родния информатор"
  синоним:
 • educe
 • ,
 • предизвиквам
 • ,
 • екстракт
 • ,
 • изтегли

4. Summon into action or bring into existence, often as if by magic

 • "Raise the specter of unemployment"
 • "He conjured wild birds in the air"
 • "Call down the spirits from the mountain"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • conjure
 • ,
 • conjure up
 • ,
 • invoke
 • ,
 • evoke
 • ,
 • stir
 • ,
 • call down
 • ,
 • arouse
 • ,
 • bring up
 • ,
 • put forward
 • ,
 • call forth

4. Призовавайте в действие или създавайте, често сякаш с магия

 • "Повдигнете призрака на безработицата"
 • "Той извикваше диви птици във въздуха"
 • "Обадете се на духовете от планината"
  синоним:
 • повдигнете
 • ,
 • заклинание
 • ,
 • извиквам
 • ,
 • предизвиквам
 • ,
 • разбъркайте
 • ,
 • повикване надолу
 • ,
 • възбуждам
 • ,
 • възпитавай
 • ,
 • предложен
 • ,
 • извикай

5. Call to mind

 • "This remark evoked sadness"
  synonym:
 • suggest
 • ,
 • evoke
 • ,
 • paint a picture

5. Обади се в ума

 • "Тази забележка предизвика тъга"
  синоним:
 • предлагам
 • ,
 • предизвиквам
 • ,
 • нарисувай картина