Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ethanol" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "етанол" на български език

EnglishBulgarian

Ethanol

[Етанол]
/ɛθənɔl/

noun

1. The intoxicating agent in fermented and distilled liquors

 • Used pure or denatured as a solvent or in medicines and colognes and cleaning solutions and rocket fuel
 • Proposed as a renewable clean-burning additive to gasoline
  synonym:
 • ethyl alcohol
 • ,
 • ethanol
 • ,
 • fermentation alcohol
 • ,
 • grain alcohol

1. Опияняващото средство във ферментирали и дестилирани течности

 • Използвани чисти или денатурирани като разтворител или в лекарства и колони и почистващи разтвори и ракетно гориво
 • Предложена като възобновяема добавка за чисто изгаряне на бензин
  синоним:
 • етилов алкохол
 • ,
 • етанол
 • ,
 • ферментационен алкохол
 • ,
 • зърнен алкохол