Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "escalator" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "ескалатор" на български език

EnglishBulgarian

Escalator

[Ескалатор]
/ɛskəletər/

noun

1. A clause in a contract that provides for an increase or a decrease in wages or prices or benefits etc. depending on certain conditions (as a change in the cost of living index)

  synonym:
 • escalator clause
 • ,
 • escalator

1. Клауза в договор, която предвижда увеличение или намаление на заплатите или цените или обезщетенията и т.н. в зависимост от определени условия (като промяна в индекса на разходите за живот)

  синоним:
 • ескалаторна клауза
 • ,
 • ескалатор

2. A stairway whose steps move continuously on a circulating belt

  synonym:
 • escalator
 • ,
 • moving staircase
 • ,
 • moving stairway

2. Стълбище, чиито стъпала се движат непрекъснато върху циркулиращ колан

  синоним:
 • ескалатор
 • ,
 • подвижно стълбище