Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "errant" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "грешен" на български език

EnglishBulgarian

Errant

[Погрешим]
/ɛrənt/

adjective

1. Straying from the right course or from accepted standards

 • "Errant youngsters"
  synonym:
 • errant

1. Отклоняване от правилния курс или от приетите стандарти

 • "Яростни младежи"
  синоним:
 • заблуждаващ

2. Uncontrolled motion that is irregular or unpredictable

 • "An errant breeze"
  synonym:
 • errant

2. Неконтролирано движение, което е нередовно или непредсказуемо

 • "Непокорен бриз"
  синоним:
 • заблуждаващ