Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Equity на български език

EnglishBulgarian

Equity

/ɛkwəti/

noun

1. The difference between the market value of a property and the claims held against it

  synonym:
 • equity

1. Разликата между пазарната стойност на даден имот и претенциите, държани срещу него

  синоним:
 • собствен капитал

2. The ownership interest of shareholders in a corporation

  synonym:
 • equity

2. Дялът на собственост на акционерите в корпорация

  синоним:
 • собствен капитал

3. Conformity with rules or standards

 • "The judge recognized the fairness of my claim"
  synonym:
 • fairness
 • ,
 • equity

3. Съответствие с правила или стандарти

 • "Съдията призна справедливостта на моето искане"
  синоним:
 • справедливост
 • ,
 • собствен капитал