Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Ephemeral на български език

EnglishBulgarian

Ephemeral

/ɪfɛmərəl/

noun

1. Anything short-lived, as an insect that lives only for a day in its winged form

  synonym:
 • ephemeron
 • ,
 • ephemeral

1. Всичко краткотрайно, като насекомо, което живее само за един ден в крилата си форма

синоним:
 • ефемерон,
 • ефемерни

adjective

1. Lasting a very short time

 • "The ephemeral joys of childhood"
 • "A passing fancy"
 • "Youth's transient beauty"
 • "Love is transitory but it is eternal"
 • "Fugacious blossoms"
  synonym:
 • ephemeral
 • ,
 • passing
 • ,
 • short-lived
 • ,
 • transient
 • ,
 • transitory
 • ,
 • fugacious

1. С продължителност много кратко време

 • "Ефемерните радости от детството"
 • "Минаваща фантазия"
 • "Преходна красота на младостта"
 • "Любовта е преходна, но е вечна"
 • "Бегъл цвят"
синоним:
 • ефемерни,
 • минаващ,
 • краткотраен,
 • преходен,
 • преходен,
 • бегъл