Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "environment" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "среда" на български език

EnglishBulgarian

Environment

[Околна среда]
/ɪnvaɪrənmənt/

noun

1. The totality of surrounding conditions

 • "He longed for the comfortable environment of his living room"
  synonym:
 • environment

1. Съвкупността от околните условия

 • "Той копнееше за удобната среда на хола си"
  синоним:
 • среда

2. The area in which something exists or lives

 • "The country--the flat agricultural surround"
  synonym:
 • environment
 • ,
 • environs
 • ,
 • surroundings
 • ,
 • surround

2. Зоната, в която нещо съществува или живее

 • "Страната - плоската селскостопанска среда"
  синоним:
 • среда
 • ,
 • околности
 • ,
 • околност
 • ,
 • съраунд

Examples of using

If mankind doesn't take care of the environment, the environment may eliminate mankind.
Ако човечеството не се грижи за околната среда, околната среда ще унищожи човечеството.
We insist that during the next three days you make decisions which are fair to all generations and which show an active concern for the environment.
Ние настояваме през следващите три дни да вземете решения, които са справедливи за всички поколения и които демонстрират искрена загриженост за околната среда.