Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "enquire" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "запитване" на български език

EnglishBulgarian

Enquire

[Запитване]
/ɪnkwaɪər/

verb

1. Inquire about

 • "I asked about their special today"
 • "He had to ask directions several times"
  synonym:
 • ask
 • ,
 • inquire
 • ,
 • enquire

1. Запитване за

 • "Попитах за тяхното специално днес"
 • "Трябваше да пита за посоката няколко пъти"
  синоним:
 • попитай
 • ,
 • запитване
 • ,
 • попитайте

2. Conduct an inquiry or investigation of

 • "The district attorney's office investigated reports of possible irregularities"
 • "Inquire into the disappearance of the rich old lady"
  synonym:
 • investigate
 • ,
 • inquire
 • ,
 • enquire

2. Провеждане на разследване или разследване на

 • "Окръжната прокуратура разследва сигнали за възможни нередности"
 • "Разследвайте изчезването на богатата стара дама"
  синоним:
 • разследвам
 • ,
 • запитване
 • ,
 • попитайте

3. Have a wish or desire to know something

 • "He wondered who had built this beautiful church"
  synonym:
 • wonder
 • ,
 • inquire
 • ,
 • enquire

3. Имайте желание или желание да знаете нещо

 • "Той се чудеше кой е построил тази красива църква"
  синоним:
 • чудо
 • ,
 • запитване
 • ,
 • попитайте