Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "enforce" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "принуда" на български език

EnglishBulgarian

Enforce

[Налагам]
/ɛnfɔrs/

verb

1. Ensure observance of laws and rules

 • "Apply the rules to everyone"
  synonym:
 • enforce
 • ,
 • implement
 • ,
 • apply

1. Гарантира спазването на законите и правилата

 • "„прилагайте правилата на всички“"
  синоним:
 • налагане
 • ,
 • изпълнение
 • ,
 • кандидатствам

2. Compel to behave in a certain way

 • "Social relations impose courtesy"
  synonym:
 • enforce
 • ,
 • impose

2. Принудете да се държите по определен начин

 • "„социалните отношения налагат любезност“"
  синоним:
 • налагане
 • ,
 • налагам