Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Encounter на български език

EnglishBulgarian

Encounter

/ɪnkaʊntər/

noun

1. A minor short-term fight

  synonym:
 • brush
 • ,
 • clash
 • ,
 • encounter
 • ,
 • skirmish

1. Незначителна краткосрочна битка

синоним:
 • четка,
 • сблъсък,
 • среща,
 • схватка

2. A casual or unexpected convergence

 • "He still remembers their meeting in paris"
 • "There was a brief encounter in the hallway"
  synonym:
 • meeting
 • ,
 • encounter

2. Небрежно или неочаквано сближаване

 • "Той все още помни срещата им в париж"
 • "Имаше кратка среща в коридора"
синоним:
 • среща,
 • среща

3. A casual meeting with a person or thing

  synonym:
 • encounter
 • ,
 • coming upon

3. Небрежна среща с човек или нещо

синоним:
 • среща,
 • идва

4. A hostile disagreement face-to-face

  synonym:
 • confrontation
 • ,
 • encounter
 • ,
 • showdown
 • ,
 • face-off

4. Враждебно несъгласие лице в лице

синоним:
 • конфронтация,
 • среща,
 • изява,
 • лице в лице

verb

1. Come together

 • "I'll probably see you at the meeting"
 • "How nice to see you again!"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • run into
 • ,
 • encounter
 • ,
 • run across
 • ,
 • come across
 • ,
 • see

1. Се съберат

 • "„вероятно ще се видим на срещата“"
 • "Колко е приятно да те видя отново!"
синоним:
 • среща,
 • тичам,
 • среща,
 • тичам отсреща,
 • се натъкна,
 • виж

2. Come upon, as if by accident

 • Meet with
 • "We find this idea in plato"
 • "I happened upon the most wonderful bakery not very far from here"
 • "She chanced upon an interesting book in the bookstore the other day"
  synonym:
 • find
 • ,
 • happen
 • ,
 • chance
 • ,
 • bump
 • ,
 • encounter

2. Хайде, сякаш случайно

 • Среща с
 • "„намираме тази идея в платон“"
 • "„случих се на най-прекрасната пекарна, не много далеч оттук“"
 • "„на другия ден тя се спря на интересна книга в книжарницата“"
синоним:
 • намери,
 • случва се,
 • шанс,
 • удрям,
 • среща

3. Be beset by

 • "The project ran into numerous financial difficulties"
  synonym:
 • run into
 • ,
 • encounter

3. Бъдете обзети от

 • "„проектът изпадна в множество финансови затруднения“"
синоним:
 • тичам,
 • среща

4. Experience as a reaction

 • "My proposal met with much opposition"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • encounter
 • ,
 • receive

4. Опит като реакция

 • "„моето предложение срещна много противопоставяне“"
синоним:
 • среща,
 • среща,
 • получаване

5. Contend against an opponent in a sport, game, or battle

 • "Princeton plays yale this weekend"
 • "Charlie likes to play mary"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • encounter
 • ,
 • play
 • ,
 • take on

5. Се бори срещу противник в спорт, игра или битка

 • "Принстън играе йейл този уикенд"
 • "„чарли обича да играе мери“"
синоним:
 • среща,
 • среща,
 • игра,
 • поемам