Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "employee" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "служител" на български език

EnglishBulgarian

Employee

[Служител]
/ɛmplɔɪi/

noun

1. A worker who is hired to perform a job

    synonym:
  • employee

1. Работник, който е нает да изпълнява работа

    синоним:
  • служител

Examples of using

He came upon his employee who'd been looking after the place in his absence.
Той се натъкна на свой подчинен, който се беше грижил за мястото в негово отсъствие.