Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "empire" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "империя" на български език

EnglishBulgarian

Empire

[империя]
/ɛmpaɪər/

noun

1. The domain ruled by an emperor or empress

 • The region over which imperial dominion is exercised
  synonym:
 • empire
 • ,
 • imperium

1. Домейнът, управляван от император или императрица

 • Регионът, над който се упражнява имперското господство
  синоним:
 • империя
 • ,
 • империум

2. A group of countries under a single authority

 • "The british created a great empire"
  synonym:
 • empire

2. Група държави под един орган

 • "Британците създадоха голяма империя"
  синоним:
 • империя

3. A monarchy with an emperor as head of state

  synonym:
 • empire

3. Монархия с император като държавен глава

  синоним:
 • империя

4. A group of diverse companies under common ownership and run as a single organization

  synonym:
 • conglomerate
 • ,
 • empire

4. Група от различни компании с обща собственост и се управлява като единна организация

  синоним:
 • конгломерат
 • ,
 • империя

5. An eating apple that somewhat resembles a mcintosh

 • Used as both an eating and a cooking apple
  synonym:
 • Empire

5. Ядеща ябълка, която донякъде прилича на макинтош

 • Използва се както като ядене, така и като готварска ябълка
  синоним:
 • империя