Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "eminent" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "изтъкнат" на български език

EnglishBulgarian

Eminent

[Изтъкнат]
/ɛmənənt/

adjective

1. Standing above others in quality or position

 • "People in high places"
 • "The high priest"
 • "Eminent members of the community"
  synonym:
 • eminent
 • ,
 • high

1. Стоейки над другите в качество или позиция

 • "Хора на високи места"
 • "Върховният жрец"
 • "Изтъкнати членове на общността"
  синоним:
 • виден
 • ,
 • високо

2. Of imposing height

 • Especially standing out above others
 • "An eminent peak"
 • "Lofty mountains"
 • "The soaring spires of the cathedral"
 • "Towering icebergs"
  synonym:
 • eminent
 • ,
 • lofty
 • ,
 • soaring
 • ,
 • towering

2. С внушителна височина

 • Особено открояващ се над другите
 • "Изтъкнат връх"
 • "Възвишени планини"
 • "Реещите се кули на катедралата"
 • "Извисяващи се айсберги"
  синоним:
 • виден
 • ,
 • възвишен
 • ,
 • реещ се
 • ,
 • извисяващ се