Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Embankment на български език

EnglishBulgarian

Embankment

/ɛmbæŋkmənt/

noun

1. A long artificial mound of stone or earth

  • Built to hold back water or to support a road or as protection
    synonym:
  • embankment

1. Дълга изкуствена могила от камък или земя

  • Изградени за задържане на вода или за поддържане на път или като защита
    синоним:
  • насип