Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "emancipation" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "еманципация" на български език

EnglishBulgarian

Emancipation

[Освобождаване]
/ɪmænsəpeʃən/

noun

1. Freeing someone from the control of another

  • Especially a parent's relinquishing authority and control over a minor child
    synonym:
  • emancipation

1. Освобождаване на някого от контрола на друг

  • Особено отстъпващ орган на родителя и контрол върху непълнолетно дете
    синоним:
  • еманципация