Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "emanate" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "еманате" на български език

EnglishBulgarian

Emanate

[Еманат]
/ɛmənet/

verb

1. Proceed or issue forth, as from a source

 • "Water emanates from this hole in the ground"
  synonym:
 • emanate

1. Продължете или издайте напред, като от източник

 • "Водата се излъчва от тази дупка в земята"
  синоним:
 • излъчвам

2. Give out (breath or an odor)

 • "The chimney exhales a thick smoke"
  synonym:
 • exhale
 • ,
 • give forth
 • ,
 • emanate

2. Раздавайте (дъх или миризма)

 • "Коминът издишва гъст дим"
  синоним:
 • издишайте
 • ,
 • раздавай
 • ,
 • излъчвам