Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "elves" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "елфи" на български език

EnglishBulgarian

Elves

[Елфи]
/ɛlvz/

noun

1. An acronym for emissions of light and very low frequency perturbations due to electromagnetic pulse sources

  • Extremely bright extremely short (less than a msec) electrical flashes forming a huge ring (up to 400 km diameter) in the ionosphere
    synonym:
  • elves

1. Акроним за емисии на светлина и смущения с много ниска честота, дължащи се на източници на електромагнитен импулс

  • Изключително ярки изключително къси (по-малко от msec) електрически светкавици, образуващи огромен пръстен (до 400 km диаметър) в йоносферата
    синоним:
  • елфи