Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "elicit" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "елицит" на български език

EnglishBulgarian

Elicit

[Предизвиквам]
/ɪlɪsɪt/

verb

1. Call forth (emotions, feelings, and responses)

 • "Arouse pity"
 • "Raise a smile"
 • "Evoke sympathy"
  synonym:
 • arouse
 • ,
 • elicit
 • ,
 • enkindle
 • ,
 • kindle
 • ,
 • evoke
 • ,
 • fire
 • ,
 • raise
 • ,
 • provoke

1. Извикване (емоции, чувства и отговори)

 • "Ароус жалко"
 • "Вдигни усмивка"
 • "„предизвикай съчувствие“"
  синоним:
 • възбуждам
 • ,
 • предизвиквам
 • ,
 • запалете
 • ,
 • киндъл
 • ,
 • огън
 • ,
 • повдигнете
 • ,
 • провокират

2. Deduce (a principle) or construe (a meaning)

 • "We drew out some interesting linguistic data from the native informant"
  synonym:
 • educe
 • ,
 • evoke
 • ,
 • elicit
 • ,
 • extract
 • ,
 • draw out

2. Изведете (принцип) или тълкувайте (значение)

 • "Изтеглихме някои интересни лингвистични данни от родния информатор"
  синоним:
 • educe
 • ,
 • предизвиквам
 • ,
 • екстракт
 • ,
 • изтегли

3. Derive by reason

 • "Elicit a solution"
  synonym:
 • elicit

3. Извличайте от разума

 • "„изгодно решение“"
  синоним:
 • предизвиквам

Examples of using

Tom tried to elicit a response from Mary.
Том се опитва да получи отговор от Мери.