Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "elevate" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "издигнат" на български език

EnglishBulgarian

Elevate

[Издигнете]
/ɛləvet/

verb

1. Give a promotion to or assign to a higher position

 • "John was kicked upstairs when a replacement was hired"
 • "Women tend not to advance in the major law firms"
 • "I got promoted after many years of hard work"
  synonym:
 • promote
 • ,
 • upgrade
 • ,
 • advance
 • ,
 • kick upstairs
 • ,
 • raise
 • ,
 • elevate

1. Дайте повишение или назначете на по-висока позиция

 • "Джон беше изритан горе, когато беше нает заместник"
 • "Жените са склонни да не напредват в големите адвокатски кантори"
 • "Повишиха ме след много години упорит труд"
  синоним:
 • насърчавам
 • ,
 • надграждане
 • ,
 • аванс
 • ,
 • ритайте горе
 • ,
 • повдигнете
 • ,
 • издигам

2. Raise from a lower to a higher position

 • "Raise your hands"
 • "Lift a load"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • lift
 • ,
 • elevate
 • ,
 • get up
 • ,
 • bring up

2. Издигнете от по-ниска на по-висока позиция

 • "Вдигнете ръцете си"
 • "Вдигни товар"
  синоним:
 • повдигнете
 • ,
 • повдигане
 • ,
 • издигам
 • ,
 • ставай
 • ,
 • възпитавай

3. Raise in rank or condition

 • "The new law lifted many people from poverty"
  synonym:
 • lift
 • ,
 • raise
 • ,
 • elevate

3. Повишаване в ранг или състояние

 • "Новият закон извади много хора от бедността"
  синоним:
 • повдигане
 • ,
 • повдигнете
 • ,
 • издигам