Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "egotistical" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "егоистичен" на български език

EnglishBulgarian

Egotistical

[Егоистичен]
/igətɪstɪkəl/

adjective

1. Characteristic of those having an inflated idea of their own importance

  synonym:
 • egotistic
 • ,
 • egotistical
 • ,
 • narcissistic
 • ,
 • self-loving

1. Характерни за тези, които имат надута представа за собственото си значение

  синоним:
 • егоистичен
 • ,
 • нарцистичен
 • ,
 • самолюбив

2. Characteristic of false pride

 • Having an exaggerated sense of self-importance
 • "A conceited fool"
 • "An attitude of self-conceited arrogance"
 • "An egotistical disregard of others"
 • "So swollen by victory that he was unfit for normal duty"
 • "Growing ever more swollen-headed and arbitrary"
 • "Vain about her clothes"
  synonym:
 • conceited
 • ,
 • egotistic
 • ,
 • egotistical
 • ,
 • self-conceited
 • ,
 • swollen
 • ,
 • swollen-headed
 • ,
 • vain

2. Характерна за лъжливата гордост

 • С преувеличено чувство за собствена важност
 • "Замислен глупак"
 • "Отношение на самонадеяната арогантност"
 • "Егоистично пренебрежение към другите"
 • "Толкова подут от победата, че беше негоден за нормално задължение"
 • "Нарастващ все по-набъбнал и произволен"
 • "Очаквайте дрехите си"
  синоним:
 • самонадеян
 • ,
 • егоистичен
 • ,
 • самонадеяни
 • ,
 • подути
 • ,
 • подути с глава
 • ,
 • напразно