Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "educate" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "образовам" на български език

EnglishBulgarian

Educate

[Образовам]
/ɛʤəket/

verb

1. Give an education to

 • "We must educate our youngsters better"
  synonym:
 • educate

1. Дайте образование на

 • "„трябва да възпитаме по-добре нашите младежи“"
  синоним:
 • образовай

2. Create by training and teaching

 • "The old master is training world-class violinists"
 • "We develop the leaders for the future"
  synonym:
 • train
 • ,
 • develop
 • ,
 • prepare
 • ,
 • educate

2. Създавайте чрез обучение и преподаване

 • "„старият майстор тренира цигулари от световна класа“"
 • "Ние развиваме лидерите за бъдещето"
  синоним:
 • влак
 • ,
 • развиват
 • ,
 • пригответе
 • ,
 • образовай

3. Teach or refine to be discriminative in taste or judgment

 • "Cultivate your musical taste"
 • "Train your tastebuds"
 • "She is well schooled in poetry"
  synonym:
 • educate
 • ,
 • school
 • ,
 • train
 • ,
 • cultivate
 • ,
 • civilize
 • ,
 • civilise

3. Преподавайте или усъвършенствайте, за да бъдете дискриминационни по вкус или преценка

 • "„усъвършенствайте музикалния си вкус“"
 • "„обучете вкусовите си рецепти“"
 • "„тя е добре обучена в поезията“"
  синоним:
 • образовай
 • ,
 • училище
 • ,
 • влак
 • ,
 • култивират
 • ,
 • цивилизования
 • ,
 • цивилизация